Representantes

Presidente: Luis Velasco

Vicepresidente: Carlos Vázquez

Tesoureiro: Jesús Barreal

Secretario: Rubén Miranda

Voceiro: Francisco Cebreiro

Vogais : Daniel Luquín, Julián Lamas, María José Rivas, Andrés Pérez, Idoia Quintana e Xoana Taboada

(Aprobado na asamblea extraordinaria do 8 de abril de 2014)