A XUNTA DE GALICIA FAVORECERÁ A ENDOGAMIA NA INVESTIGACIÓN

17 de Setembro do 2012 Joaquin Públicado en Notas de Prensa Sen comentarios »

Precarios-Galicia denuncia que na inminente convocatoria dun tardío programa de contratación de doutores se favorece a endogamia en detrimento da excelencia.

  • As convocatorias de axudas do programa de recursos humanos do plan I2C dos dous últimos anos non consideraban aos investigadores posdoutorais.
  • A Xunta prepara unha convocatoria de 25 axudas ad hoc para a fase de posdoutoramento á que só poderán acceder beneficiarios do antigo programa Ángeles Alvariño de 2008.
  • Esta convocatoria, que consiste basicamente nunha prórroga dun ano máis de contrato, resulta discriminatoria para beneficiarios do Ángeles Alvariño doutros anos, que só puideron optar a 3 anos de contrato.
  • Estas restricións improvisadas, arbitrarias e endogámicas supoñen un agravio comparativo e prexudican á tan perseguida excelencia investigadora ao impedir a libre competencia de méritos.
  • Opinamos que debería cambiarse a convocatoria para que poidan acceder todos os investigadores que cumpran os requisitos que teñen os Ángeles Alvariño do 2008 en canto a mobilidade e criterios de calidade, sen limitación do tipo de contrato que disfrutasen con anterioridade.

Nos seus comunicados, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria gusta demostrar a súa “aposta pola I+D, na procura dun crecemento para Galicia fundamentado no coñecemento e na innovación e, polo tanto, sustentable. Desta forma dáse ademais continuidade ao labor científico que os investigadores galegos están a desenvolver, evitando que teñan que buscar saídas laborais fóra de Galicia” [1]. Porén, esa aposta faise con certa improvisación e cun atraso que está a provocar precisamente que non poucos investigadores galegos teñan que emigrar a levar os seus coñecementos alén da nosa terra, en moitas ocasións levando consigo os investimentos que neles se fixeron en termos de contratos sucesivos de financiamento. O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (I2C) leva xa dous anos en vigor, nos cales o apoio da Consellería aos investigadores en fase posdoutoral consistiu simplemente en prorrogar contratos dos programas do anterior plan executado polo bipartito (denominado INCITE) que xa estaban comprometidos nas convocatorias orixinais. De feito, as convocatorias de recursos humanos publicadas ata agora ao abeiro do plan I2C limítanse a axudas predoutorais e de estadías do 2011, e ás recentemente convocadas axudas predoutorais do 2012 [2].

Até 2009, e seguindo paralelismos con outros sistemas de I+D como o estatal, o antigo plan INCITE contemplaba un programa de axudas para doutores recentes que iniciaban a súa primeira fase de posdoutoramento (programa Ángeles Alvariño) e outro de investigadores posdoutorais con experiencia que entraban na segunda fase (programa Parga Pondal). A última convocatoria deste segundo programa produciuse no 2010, moi recortada (só 15 prazas, menor tempo e menor salario que en anteriores convocatorias e ausencia de compromiso de estabilización) e publicada a última hora tras as protestas de Precarios-Galicia. A partir deste momento, para os que acabaran a primeira fase do posdoutoramento non se publicaron novas convocatorias de axudas para a segunda fase (fontes da Consellería falan dunha posible convocatoria para marzo de 2013). En canto aos investigadores que se doutoraron recentemente, a última convocatoria de axudas para a primeira fase de posdoutoramento data de 2009, e agora, case tres anos máis tarde, publicarase por fin unha nova convocatoria de axudas para esta fase, co visto e prace das vicerreitorías de investigación das universidades galegas, que xa dispoñen dun borrador case definitivo [3].

Aínda que desde Precarios-Galicia aplaudimos que, con enorme atraso, se convoque un dos programas que figura no plan I2C, non deixamos de sorprendernos coas características do mesmo. Na convocatoria figura unha modalidade dirixida única e exclusivamente aos beneficiarios da convocatoria 2008 do programa Ángeles Alvariño, que xa gozaron de tres anos dun contrato, na súa primeira fase posdoutoral, que rematou a finais do 2011. Esta modalidade trátase en realidade dunha prórroga encuberta: 25 contratos dun ano de duración para optar ó mesmo proxecto que xa desenvolveron dende 2008, avaliando unicamente a actividade investigadora durante eses tres anos no programa Ángeles Alvariño. Isto supón un claro agravio comparativo cos beneficiarios do programa Ángeles Alvariño de 2007 ou de 2009 que non poden optar a ese ano extra, sen que se coñeza a razón real de escoller, en particular, o ano 2008. A Xunta argumenta que os beneficiarios de 2007 puideron presentarse á convocatoria do programa Parga Pondal de 2010 (como xa explicamos, con graves recortes), pero trátase dunha escusa pouco convincente, dado que a esa convocatoria estaba aberta tamén aos beneficiarios do programa Ángeles Alvariño de 2008 e, como debe de ser, a todos aqueles que cumpriran os requisitos (sendo o máis restritivo ter cuberto dous anos de estadías fóra de Galicia).

Representantes dos beneficiarios do programa Ángeles Alvariño do 2007 reuníronse co Director Xeral de Universidades e a Secretaria Xeral de Promoción Científica, quen lles manifestaron a intención de que, na vindeira convocatoria para a segunda fase de posdoutoramento (con sorte na primavera de 2013) se lles daría cabida con outra modalidade endogámica exclusiva para eles, demostrando unha vez máis a improvisación por parte dos responsables de elaborar os programas de recursos humanos do plan I2C.

Desde Precarios-Galicia denunciamos a discriminación que se está a facer ao convocar un ano extra de contrato só para unha xeración de beneficiarios da Ángeles Alvariño, que verán como terán un total de 4 anos de contrato posdoutoral de primeira fase, mentres que as outras dúas xeracións do programa Ángeles Alvariño so puideron gozar de 3 anos. Non hai xustificación para semellante agravio comparativo, que supón meter restricións nas convocatorias de contratos posdoutorais que favorecen a endogamia e prexudican a tan perseguida excelencia investigadora ao impedir a libre competencia de méritos.

Na nosa opinión, e dado que ata o ano que ven non se convocará a segunda fase de contratos posdoutorais, deberíase modificar a convocatoria desta primeira fase para que a esas 25 prazas da modalidade B poidan optar non só os Alvariños do 2008, se non que se permita a concorrencia competitiva de calquera que cumpra cos requisitos de estadías e criterios de calidade que se piden para a fase segunda. Deste xeito evítanse situacións discriminatorias como as descritas enriba.

A Asociación de investigadores, técnicos e tecnólogos Precarios-Galicia traballa desde o ano 2000 pola implantación dunha carreira investigadora digna, ben estruturada e baseada na excelencia científica. Apostamos por un modelo económico sustentado na I+D+i, e defendemos os dereitos sociais e laborais do persoal de investigación e técnico dos centros de investigación galegos.

Referencias:
[1]: http://www.edu.xunta.es/web/node/6459
[2]: http://www.edu.xunta.es/web/node/3629
[3]: http://uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/investigacion/Bases_Xerais_das_axudas_posdoutorais_Xunta_2012.pdf


O reitor Casares dálle unha patada ó capital humano da USC.

2 de Decembro do 2011 Noe Públicado en Notas de Prensa Sen comentarios »

A pesar de que, hai apenas uns meses, o reitor Casares declaraba que “O capital humano é o máis importante que ten esta universidade” [1], tal expresión de sentimento non lle impide mandar agora á rúa a 12 investigadores de alto nivel, que poderán ser máis do dobre o ano próximo.
Trátase de investigadores con anos de experiencia ás súas costas que obtiveron o seu contrato en concorrencia competitiva, que durante 5 anos traballaron practicamente gratis para a USC (case todo o salario foi sufragado pola Xunta ou o Ministerio nos programas Parga Pondal ou Ramón y Cajal), que se beneficiou da súa docencia, da supervisión de teses, da captación de proxectos de investigación, etc. Todos eles superaron, ademais das avaliacións intermedias dos seus programas, unha avaliación independente segundo criterios “de excelencia”, que ten como premio para a USC o pagamento do salario de 3 anos adicionais, no caso de convocar prazas indefinidas ás que se poidan presentar estes investigadores.
No momento de recibir científicos destes programas, a USC asume o compromiso de facilitar a estabilización dos investigadores que superen todas as avaliacións de calidade e todos os equipos reitorais honraron esa promesa. Porén, a pesar da calidade recoñecida destes investigadores, do beneficio achegado á USC e da súa gratuidade durante 3 anos máis, despois de varios meses de “marear a perdiz” [2], o reitor Casares ignora as recomendacións do pasado Claustro Universitario [3] e toma unha decisión que se adiviña catastrófica para o futuro da Universidade de Santiago de Compostela. Que investigador de prestixio se arriscará, nun futuro, a vir á USC se sabe que esta institución non honra os seus compromisos nin se preocupa pola estabilidade dos investigadores que superaron con excelencia o nivel de rendemento esixido? Será esta a “esencia da USC” que pretendía recuperar Juan Casares? [4]
As razóns aducidas para a non estabilización destes investigadores son de índole económica. Ainda que son evidentes os inauditos recortes impostos pola Xunta de Galicia, tamén é evidente que os reitores das universidades non poden acatar estas limitacións como quen oe chover. É preciso un liderado forte e decidido, que encontrará o apoio da comunidade universitaria na adopción de medidas de forza. Os recortes non poden caer sempre sobre os máis débiles e deben ter en conta a perspectiva a medio prazo. Nos próximos 10 anos, a USC afrontará 300 xubilacións [5], que serán aínda máis no seguinte quinquenio, e é agora o momento de ir renovando a plantilla, para conseguir un equilibrio adecuado de idade.
Por último, non podemos deixar de sinalar a responsabilidade nesta situación da Xunta de Galicia, que, sexa por manifesta incompetencia, sexa por neglixencia premeditada e obscena, está deixando morrer a investigación en Galicia. Ademais dun Plan de I+D+i de pandereta que nin s agora mutila a dotación económica das universide esforzan en botar a andar [6], do seu vergoñento peche de convocatorias de proxectos e de recursos humanos [7],ades dun modo indiscriminado, en lugar de facer unha análise meditada de futuro, que examine os puntos febles e propoña melloras estratéxicas. Unha cousa é certa, no que respecta á investigación, non vai faltar material para gravar capítulos de “Galegos no mundo” [8].
Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2011.
REFERENCIAS:
[1]: http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/casares-advierte-recortes-no-habria-pagar-nominas/idEdicion-2011-03-21/idNoticia-651130
[2]: http://precariosgalicia.org/2011/10/26/la-usc-busca-financiacion-para-consolidar-a-17-investigadores-la-voz-de-galicia-2-de-novembro-de-2011/
[3]: http://precariosgalicia.org/2011/11/15/el-claustro-cierra-filas-en-torno-a-los-investigadores-parga-pondal-la-voz-de-galicia-20-de-novembro-de-2011/
[4]: https://www.facebook.com/pages/S%C3%BAmate-Recuperemos-a-esencia-da-USC/102167073156042
[5]: http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/12/05/0003_8891597.htm
[6]: http://precariosgalicia.org/2011/02/14/valoracion-de-precarios-galicia-do-plan-galego-de-investigacion-innovacion-e-crecemento-i2c-2011-2015-2/
[7]: http://precariosgalicia.org/2011/10/03/os-anos-perdidos/
[8]: http://www.galegosnomundo.es

El Nobel Richard Schrock advierte que invertir en ciencia es hacerlo en futuro (La Voz de Galicia, 10 de novembro de 2011)

9 de Novembro do 2011 Joaquin Públicado en Notas de Prensa Sen comentarios »

Schrock imparte esta tarde una charla en el marco del programa ConCiencia

El programa ConCiencia continúa con su capacidad para traer a la capital gallega a los más prestigiosos científicos vivos y ayer contó con la presencia del premio Nobel de Química en el año 2005 Richard Schrock. Y como ha ocurrido con la mayoría de los investigadores, el científico hizo gala de su amabilidad y humildad en una agenda de actos que hoy incluye una reunión con grupos de investigación de la USC que llevan a cabo trabajos en el campo de la química, y una conferencia en la Facultad de Química a partir de las 20 horas.

El Nobel mostró su preocupación por lo que puede pasar con la ciencia debido a la crisis económica, y recordó que «la ciencia es el futuro», por lo que empresas y gobiernos no pueden dejar de lado este aspecto, ya que estarán invirtiendo en futuro. Otra de las quejas del científico de Estados Unidos es la presión a la que están sometidos los investigadores para lograr resultados a corto plazo, y lamentó la imagen de la química, siempre vinculada a la contaminación.

Schrock mereció el Nobel compartido con Yves Chauvin y Robert H. Grubbs por el desarrollo del método de la metátesis en la síntesis orgánica, que permite cambiar átomos de lugares. Este descubrimiento, que comenzó como ciencia básica, abrió la puerta a la construcción de moléculas sin más límite que la propia imaginación y proporcionó un modo de unir fragmentos moleculares para obtener de un modo más rápido, y de forma menos contaminante, productos sintéticos como perfumes, plásticos, fibras y sobre todo fármacos.

A noticia en La Voz de Galicia.


Os anos perdidos

3 de Outubro do 2011 Joaquin Públicado en Notas de Prensa 1 Comment »

Dous anos e medio despois da súa chegada ao poder, o goberno de Alberto Núñez Feijóo non ten unha política de investigación clara e definida para Galicia.

Durante os meses que transcorreran do seu mandato, o goberno de Feijóo caracterizouse por unha errática política de investigación. A súa chegada ao poder significou a paralización de todas as actuacións, co pretexto de estar a redactar un novo plan de investigación que, porén, non viu a luz ata febreiro do 2011, despois de numerosas mobilizacións da comunidade científica que denunciaron a pasividade da Xunta [1]. Meses máis tarde, constátanse os temores que manifestaramos no seu momento [2]: o plan I2C é un documento baleiro de contidos reais e, transcorrido medio ano da súa entrada en vigor, non achegou nada á investigación en Galicia, que está situada ao borde do abismo diante da complacencia dos nosos xestores de I+D+i.

Semella evidente que, nun momento de crise, é obrigado aproveitar os recursos e establecer colaboracións e apoios entre o sistema de investigación público e o privado. Pois ben, non só non se constata con feitos tanxibles a teórica aposta pola investigación na empresa da que tanto se falaba no I2C, senón que o goberno de Feijóo espalla a política de I+D+i por distintas consellerías e departamentos, o que implica a carencia dun mando único que coordine o sistema. É especialmente descorazonadora a oportunidade perdida que suporía a nova Axencia Galega de Innovación, que se está a crear con máis dun ano de retraso sobre o inicialmente previsto [3], entre fortes protestas sindicais, e que non soluciona o caos organizativo, pois só asumirá unha parte moi pequena das competencias [4]. Unha Axencia Galega que agrupase todas as competencias de Investigación, Desenvolvemento e Innovación sería unha baza fundamental para estruturar o sistema de I+D+i, coordinar as axudas de I+D+i e establecer unha política investigadora digna.

A este respecto, cómpre denunciar o desamparo en que se atopan os investigadores galegos. Despois de dous anos de práctica paralización dos programas de contratación, pouco se avanzou. Seguimos sen saber cal é o modelo de carreira investigadora e de tecnólogo proposto pola Xunta de Galicia e carecemos de calquera tipo de previsións. Isto último non só afecta o calendario das vindeiras convocatorias -inexistente-, senón compromisos claros sobre as convocatorias, baixo que condicións e con que perspectiva de estabilidade para os investigadores experimentados que superaron todas as avaliacións de calidade. Hai pouco, convocáronse axudas predoutorais [5], non exentas de polémica, polos erros na convocatoria (que obrigaron a unha rectificación [6]) e por deixar fóra inxustamente moitos posibles solicitantes. Por contra, seguimos sen saber nada de axudas para estadías de investigadores posdoutorais no estranxeiro ou de contratos de reincorporación para doutores experimentados. Será que volvemos ao sistema de formar doutores para mandalos despois ao desemprego sen aproveitar o que se investiu neles?

Os duros recortes orzamentarios nas universidades contribúen aínda máis á precarización do sistema. Non se está aproveitando para analizar as fortalezas e debilidades do sistema universitario galego e para elaborar un plan para optimizar os recursos e facer unha planificación a medio prazo, senón que os recortes acaban golpeando os máis débiles, os investigadores contratados que ven rescindidos os seus contratos e os investigadores experimentados que se encontran coas portas pechadas á hora de conseguir un posto de traballo estable (nin sequera indefinido ou funcionarial).

Precarios-Galicia esixe ao goberno galego que asuma as súas responsabilidades e que comece a elaborar unha política científica en condicións, á vez que establece unha carreira investigadora digna que permita que se dea en Galicia un “cambio de modelo produtivo” que nos permita, dunha vez por todas, saír da crise.

REFERENCIAS
Valoración de Precarios-Galicia do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento (I2C) 2011-2015

14 de Febreiro do 2011 Joaquin Públicado en Notas de Prensa 1 Comment »

A asociación de investigadores, técnicos e tecnólogos Precarios-Galicia considera que este plan, que será presentado este venres 11, chega tarde, mal e arrastro.

En primeiro lugar, Precarios-Galicia quere manifestar a súa total desconformidade co proceso de redacción e divulgación do Plan I2C, así como, en xeral, coa errática xestión do I+D+i galego por parte da Xunta de Galicia. Aínda que o Goberno teña a capacidade legal de redactar o plan, é incomprensible que un documento estratéxico que vai sobrepasar amplamente a lexislatura actual non mereza un debate prolongado e meditado nin no Parlamento nin na Comunidade Científica. Do mesmo modo, é inadmisible que se paralicen tódalas convocatorias públicas autonómicas para financiamento da investigación durante dous anos coa escusa de redactar finalmente un Plan I2C tan precipitado e pouco elaborado como o que se presenta esta semana.

En liñas xerais, e deixando aparte a redacción desleixada, o Plan I2C chama a atención pola retórica baleira ou a indefinición total e absoluta en aspectos fundamentais. Así, dous órganos que foron reiteradamente citados nas declaracións públicas da Xunta [1] como fundamentais para a reformulación do sistema, a Axencia Galega de Innovación e o Observatorio de Innovación, só merecen media páxina de texto. Non se especifica quen integrará eses entes, cando estarán funcionando, cales serán as súas funcións e a interrelación coas distintas compoñentes do sistema de I+D+i, etc.

O Plan I2C oriéntase decididamente cara á innovación, especialmente a empresarial. Esta escolla non é mala por si mesma, sempre que se argumenten as actividades e prioridades, se sustenten con datos, se incida na articulación do sistema empresarial e se interrelacione a innovación coas liñas de Investigación e Desenvolvemento. Porén, máis ben parece que se está recitando un “mantra” xustificatorio (a palabra “innovación” aparece máis de 500 veces no texto). Este plan I2C non pode servir como cobertura para as variadas subvencións a empresas (téxtil, moble, automóbil,…) concedidas pola Xunta. Do mesmo modo, é suicida contemplar a innovación como algo illado da investigación básica ou aplicada (concepto que só aparece 4 veces no documento), pois esta é imprescindible para un desenvolvemento sostido e unha progresiva autonomía que non sexa pan para hoxe e fame para mañá (producir coñecemento en lugar de comprar patentes fóra). A supresión dos programas de tecnólogos ou a ausencia dun equivalente ao programa Torres Quevedo español non é unha decisión que vaia fomentar a innovación empresarial, como tampouco o é a total indefinición sobre medidas concretas para incentivar a mobilidade público-privada dos traballadores.

En canto ao financiamento das actividades de investigación, a mensaxe subxacente é que os fondos deberán buscarse en convocatorias estatais e europeas, unha decisión que deixa a Galicia como país subordinado ás prioridades de I+D+i que nos marquen desde fóra e que nos impide apostar polas nosas prioridades e necesidades estratéxicas. Como xa sinalamos, o Plan I2C está cheo de retórica banal, como o obxectivo de acadar un investimento en I+D+i do 3% do PIB para o 2020 (estaríamos falando de triplicar o investimento en apenas 9 anos), sendo o 2’25% do sector privado, unha cifra totalmente surrealista para o sector privado, totalmente subdesenvolvido e desestruturado.

Por último, no que respecta ás axudas a recursos humanos, recentemente amputadas pola Xunta, que recortou centenares de prazas no último ano, a situación non é mellor. Para a etapa predoutoral proponse un contrato dun máximo de 3 anos, sen ter en conta que a nova normativa do doutoramento permite ampliar ata 5 anos a fase de redacción da tese. No tocante á etapa postdoutoral, é positiva a aparición dun programa para a incorporación de investigadores durante dous anos, pero as condicións empeoran notablemente no que respecta á mobilidade internacional, pois substitúense os contratos actuais por bolsas. Sorprende desagradablemente a aparente desaparición do programa “Parga Pondal”, que permitía incorporar cada ano unha corentena de investigadores de acreditada traxectoria, fundamentais para a renovación do cadro de persoal docente e investigador. Parece que a Xunta segue apostando polo programa Talentgalia, que recibiu duras críticas [2] e que non aproveitou en absoluto a existencia de frutíferas iniciativas como as convocatorias de ICREA e do Ikerbasque.

En resumo, trátase dun documento pouco definido, centrado en exceso na innovación empresarial e tecnolóxica, mais sen saber argumentar nin razoar esa escolla, feita a custa dos outros elementos do sistema de I+D+i. Precarios-Galicia considera que este Plan I2C non é o que esperaba a comunidade científica nin o que o noso país necesita.

REFERENCIAS

[1]

http://precariosgalicia.org/2010/09/23/la-xunta-presentara-antes-de-fin-de-ano-un-nuevo-plan-para-los-investigadores-faro-de-vigo-23-de-septembre-de-2010/

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Xunta/primara/investigacion/privada/frente/universidades/elpepuespgal/20101216elpgal_6/Tes

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/futuro-nace-aulas-laboratorios/idEdicion-2010-12-20/idNoticia-622446/

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/12/24/0003_8927887.htm

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/12/28/0003_8932811.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+lavozdegalicia/nzFP+(La+Voz+de+Galicia+|+Portada)&utm_content=Google+Reader

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/i-d-recibira-16-fondos-campus/idEdicion-2011-01-03/idNoticia-626034/

http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-aulas/gh/xunta-fulminara-i-d/idEdicion-2010-12-14/idNoticia-620629/

[2]

http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2010/09/22/0003_8739401.htm

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/problema-es-no-existe-un-programa-consolidar-empleo/idEdicion-2010-09-22/idNoticia-592452/

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/09/22/0003_8739442.htm

http://xornalgalicia.com/index.php?name=News&file=article&sid=72273

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/PSdeG/reclama/comision/aclarar/futuro/I/D/i/elpepuespgal/20100923elpgal_7/Tes

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/09/22/0003_8739444.htm


A Dirección Xeral de I+D+i está a desmantelar o tecido investigador galego e carece dun plan de actuación definido e consensuado cos investigadores.

22 de Decembro do 2010 Noe Públicado en Notas de Prensa Sen comentarios »

Precarios-Galicia e Asociación de Investigadores Parga Pondal, en resposta á política de I+D promovida pola Dirección Xeral de I+D+i da Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2010.

En 2010 a Xunta de Galicia non vai incorporar ningún novo investigador en ningún dos catro programas principais de recursos humanos. Dende a Dirección Xeral de I+D+i da Xunta de Galicia estánse a dicir cousas como que “aquí no se va a desmantelar nada” ou “la apuesta por los recursos humanos es una prioridad absoluta para todos”. Pero equivócanse porque os feitos son os que se explican a continuación.

En 2010 non houbo convocatoria de nova incorporación nos principais programas de recursos humanos (RRHH) da Xunta. Isto quere dicir que non se incorporaron novos investigadores predoutorais (programa María Barbeito), novos doutores (programa Ángeles Alvariño) nin novos tecnólogos (programas Lucas Labrada e Isabel Barreto). Unicamente está a piques de saír unha nova convocatoria para doutores con experiencia posdoutoral (programa Isidro Parga Pondal), pero con poucas prazas (só 15 para as tres universidades galegas e deixando de lado outros centros de acollida) e en condicións máis precarias aínda que o programa tradicional (só tres anos de contrato e sen ningún compromiso de estabilización laboral).
Fronte ás 15 prazas deste ano, en 2009 houbo 231 novas prazas e, en 2008, 259. A ausencia de novas convocatorias en 2010 significa perder un ano en todas as promocións dos RRHH para investigación. Dito doutra maneira, é como se a Consellería de Educación decidise suprimir durante un ano o financiamento dos primeiros cursos de educación primaria, secundaria, bacharelato e todos os primeiros anos das carreiras universitarias. Isto non sería aceptable por parte da sociedade galega, igual que non debe selo que se desmantele a carreira investigadora en Galicia.
A explicación de por qué só se convocan 15 prazas de RRHH este ano para toda Galicia do programa Isidro Parga Pondal, segundo a Dirección Xeral de I+D+i responde ás necesidades reais. Tampouco isto se axusta á realidade:
Dado que só se consultou as Universidades, dubidamos que estas só precisen 15 prazas cando van ofertar 60 prazas no total galego (20 por cada unha das universidades). Ademais, nestas necesidades non se incluíron as doutros centros receptores do programa, como son os centros tecnolóxicos da propia Xunta (se eles non teñen necesidades é porque a Xunta non os patrocina debidamente), as fundación sanitarias dos hospitais galegos (parece que non é “necesario” investigar na saúde ao tempo que din que a investigación en biomedicina é un piar fundamental) e outros centros. Sorprende e preocupa que, a poucos días de presentar o plan, aínda non se chegase a acordos definitivos coa Consellería de Sanidade a este respecto.
Todos os centros de investigación teñen necesidade de incorporar cada ano investigadores en todas as etapas da carreira investigadora: predoutorais, tecnólogos… O Sr. Capilla non ten en conta estas necesidades que as universidades lle transmitiron. De feito, a porcentaxe de investigadores (e de persoal empregado en I+D) sobre o total de empregos en España é menor que o total da OCDE ou que o da Unión Europea dos 27 (Fonte: OCDE, Main Science and Technology Indicators database). A propia Xunta de Galicia é consciente deste déficit de persoal en I+D, tal como se recolle no Plan estratéxico Galicia 2010- 2014 Horizonte 2020: “A poboación galega empregada en actividades relacionadas co I+D+i representa o 5% do total nacional, unha proporción que está por debaixo do peso do emprego total sobre o conxunto de España, aínda que a evolución está a ser positiva nos últimos anos”.

Neste mesmo Plan estratéxico defínese o seguinte obxectivo xeral especificamente dentro do eixo de actuación 3, dedicado á economía do coñecemento: “O obxectivo xeral é consolidar un sistema en Galicia de I+D+i, establecendo medidas que incentiven e vertebren as actividades de investigación dos axentes do Sistema Galego de I+D, impulsando a investigación básica e a investigación e innovación aplicadas aos sectores produtivos”.

A Xunta di que investiu 28 millóns de euros en RRHH no que vai de ano (comunicación da Xunta do
16 de decembro de 2010).

Os 28 millóns de euros veñen simplemente de manter os 852 contratos actuais para investigadores, máis os 15 novos “afortunados”, aínda non oficiais. Polo tanto, son compromisos anteriores (do goberno bipartito). Onde está a aposta do novo goberno? Dende logo, non está no DOG, que é onde están os feitos reais e non as bonitas palabras.

Non se sabe nada do plan de actuación en I+D da Xunta.

O Plan Galego de I+D+i remata este mes e non se sabe nada do novo plan. Se é que de verdade existe un novo plan, desde logo na súa elaboración a Xunta non contou cos investigadores, malia que dende Precarios-Galicia e a Asociación IPP témolo solicitado moitas veces. Para a Xunta, os investigadores non somos interlocutores válidos. Aínda que digan que “la apuesta por los recursos humanos es una prioridad absoluta para todos”, está claro que non contan connosco. Temos que recorrer continuamente á prensa para responder á súa falta de operatividade.
En definitiva, Precarios Galicia e a Asociación IPP coinciden coa Xunta de Galicia nunha soa cousa: “hay que apostar por la I+D+i, pero con cabeza”. Só que moito nos tememos que esta cabeza da que falamos non é a dos actuais dirixentes do I+D+i galego.


A investigación en Galicia, D.E.P. (nota de prensa)

15 de Decembro do 2010 Noe Públicado en Notas de Prensa 2 Comentarios »

Precarios-Galicia, a asociación de investigadores Parga Pondal e a Federación de Jóvenes Investigadores FJI/Precarios pídenlle á sociedade apoio contra o desmantelamento da I+D+i galega.

Os centros de investigación de Galicia dependen en gran medida, para a continuidade do seu labor, dos contratos e bolsas que a Xunta de Galicia saca a concurso público cada ano e que van destinados aos investigadores noveles nas primeiras etapas da súa carreira (bolseiros/as de mestrado, contratados/as predoutorais e posdoutorais) e persoal técnico.

A última convocatoria xestionada polo goberno bipartito, no 2008, ofertou 586 prazas para investigadores. Sen embargo, no presente ano o goberno do Sr. Feijóo sacará unha convocatoria de apenas 15 prazas e só no programa Parga Pondal (pero, a diferenza de anos anteriores, sen garantías de estabilización). Xa o ano pasado denunciabamos que o goberno do PP reducira en máis da metade o número de prazas, cifra que agora se reduce un 93,5%, ofertando tan só 15 postos de traballo ou, dito doutra forma, 15 cravos no ataúde do I+D+i en Galicia.

Por contra, o goberno parece non ter problema en gastar cartos en publicidade do seu inexistente labor. Recentemente saíu á luz unha campaña de publicidade por parte da Consellería de Economía e Industria que custou uns 600.000 euros, cantidade que permitiría ofertar 17 prazas máis na antedita convocatoria. Nos últimos días, a Consellería de Presidencia anunciou o gasto de 950.000 euros nunha campaña de “divulgación de novos valores no ensino”. Con esta cantidade poderíanse convocar 28 prazas máis de investigadores Parga Pondal. Se estivesemos falando de investigadores predoutorais, cun salario máis reducido, estas dúas campañas publicitarias suporían 75 contratos para mozos/as que quixesen comezar unha carreira científica.

Non comprendemos como, no actual contexto, o Goberno da Xunta segue sen ter claro que facer coa I+D+i galega, sobre todo tendo en conta que o actual plan director en materia de investigación (INCITE) remata este ano 2010. Os actuais conselleiro de Economía e Industria, Sr. Guerra, e director xeral de I+D+i, Sr. Capilla, levan un ano e medio no posto sen tan sequera ter preparado un borrador do plan que o substitúa e, por suposto, sen pedir suxestións aos diferentes axentes directamente afectados polos plans de I+D+i (empresas, centros de investigación e tecnolóxicos, e asociacións de investigadores).

Dende Precarios-Galicia, a asociación de investigadores Parga Pondal e a Federación de Jóvenes Investigadores FJI/Precarios rexeitamos a postura que a Xunta que preside o Sr. Feijóo está a tomar na xestión do sector científico e tecnolóxico galego, dado que non considera o investimento en I+D+i como unha receita de futuro contra a crise económica. Unha receita que países como Alemaña, EEUU ou mesmo Reino Unido (a pesar dos drásticos recortes orzamentarios) están a aplicar para saír da crise e que os está sacando dela. Criticamos duramente a draconiana redución nas convocatorias de recursos humanos de investigación e pedímoslle á sociedade galega que apoie a concentración que terá lugar o vindeiro xoves día 16 de decembro ás 12:00 h detrás da Xunta (fronte á estación de autobuses) en Santiago de Compostela.

Asímesmo, comunicamos aos medios interesados que haberá unha rolda de prensa no mesmo lugar da concentración ás 11:30h, na que participarán os voceiros dos colectivos convocantes.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2010.


CAFÉ CIENTÍFICO: Homeopatía, una terapia bicentenaria, ¿ciencia o engaño?

23 de Novembro do 2010 Joaquin Públicado en Actividades, Notas de Prensa Sen comentarios »

El día 24 de noviembre a las 19.30 se celebrará en el espacio-fórum de la FNAC Coruña (Plaza Lugo, S/N) la primera tertulia científica organizada por la asociación Precarios-Galicia (http://precariosgalicia.org/), miembro de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios).

Con lo que se pretende sea el inicio de un programa de charlas divulgativas
sobre temas de actualidad científica, hemos propuesto a la FNAC A Coruña el
controvertido tema de la homeopatía, una terapia desarrollada hace ya
doscientos años y que, en la actualidad, se está poniendo de moda. Tanto que
incluso ciertas universidades la están incluyendo en sus programas de
enseñanza. Nos preocuparemos de desentrañar las verdades y mentiras que
encierra esta práctica con el deseo de que el público adquiera una visión
crítica e informada sobre el tema.

El evento consistirá en una breve exposición de los puntos a favor y en
contra de la homeopatía, para lo cual contaremos con la presencia de Felipe
Matilla (farmacéutico y diplomado en Nutrición Humana y Dietética) y de
Elvis Teijeira (médico del Complejo Hospitalario de la Universidad de
Santiago), seguido de una charla-debate abierta a la intervención del
público asistente.


Os investigadores preparan concentracións ás portas dos rexistros da Xunta para o vindeiro xoves

26 de Outubro do 2010 Joaquin Públicado en Notas de Prensa Sen comentarios »

· Haberá concentracións ás 12:00 horas nas portas dos rexistros oficiais da Xunta nas cidades da Coruña, Santiago e Vigo.

· Entregaranse escritos pedindo a convocatoria das axudas de recursos humanos de investigación, que xa debían ter saído en agosto, e sobre as que o Executivo non se ten pronunciado.

· Esta demora compromete o futuro do traballo que se leva a cabo nos centros de investigación galegos, ao quedaren sen persoal investigador.

· O director xeral de I+D+i leva pospoñendo a reunión co colectivo investigador desde abril.

A asociación de investigadores, técnicos e tecnólogos Precarios-Galicia inicia esta semana unha serie de protestas ante a inaceptable pasividade do goberno autonómico en materia de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i). O colectivo vai organizar concentracións ás portas dos rexistros da Xunta en varias das principais cidades galegas para o vindeiro xoves 28 de outubro ás 12:00 horas.

As concentracións terán lugar nas oficinas da Rúa dos Feáns de Santiago de Compostela, no Edificio Administrativo de Monelos da Coruña e na Rúa Concepción Arenal de Vigo. Anímase tamén a calquera cidadán preocupado pola xestión do investimento público en investigación a participar nas concentracións e presentar no rexistro as queixas preparadas a tal efecto (1).

A dirección xeral de I+D+i sacou a concurso durante as últimas semanas as prórrogas das axudas ao persoal investigador concedidas en anos anteriores (contratos de seis meses de duración) e anunciou a creación do plan “Talentgalia” para a captación de científicos de elite. Quen traballará nos equipos destes eminentes científicos? Ninguén.
A Xunta segue xogando a despistar á opinión pública e non convocou as axudas de nova adxudicación para contratos predoutorais (programa “María Barbeito”), postdoutorais (programas “Ángeles Alvariño” e “Isidro Parga Pondal”), nin as axudas para a contratación de tecnólogos (programas “Isabel Barreto” e “Lucas Labrada”). Estas axudas son o verdadeiro motor do sistema galego de I+D+i. A ausencia da convocatoria de 2010 suporá unha catástrofe para os centros de investigación da nosa comunidade xa que repercutirá moi negativamente nas investigacións que se levan a cabo neles.

Pola súa banda, o señor Ricardo Capilla, director xeral de I+D+i, segue ignorando as solicitudes de reunión feitas dende abril por Precarios-Galicia para falar e coñecer de primeira man cal será a política científica da Administración galega para os vindeiros anos, mentres que non ten problema para recibir no seu despacho aos medios de comunicación.

Os investigadores reclaman á Xunta que convoque de urxencia as axudas de nova adxudicación correspondentes ao 2010.  Ademais, esixen ao director xeral que abandone o seu mutismo e explique que está a pasar coas convocatorias de recursos humanos que xa debían ter saído en agosto, e sobre as que o Executivo non se ten pronunciado. Mentras tanto, levaranse a cabo diversas accións de protesta para visualizar o importante papel que xoga a investigación básica e aplicada na nosa sociedade.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2010


Garmendia: “La I+D se ha salvado de la austeridad”. (Público, 6 de octubre de 2010)

6 de Outubro do 2010 Joaquin Públicado en Notas de Prensa Sen comentarios »

La ministra espera lograr 90 millones más para Ciencia en el Parlamento

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, aseguró ayer que los fondos dedicados a I+D “han quedado excluidos del plan de austeridad” fijado por el Gobierno en los presupuestos para 2011. La ministra presentó ayer en rueda de prensa las nuevas cuentas de su ministerio como un éxito que permitirá “preservar el Plan Nacional de I+D y la Estrategia Estatal de Investigación”.

Garmendia hizo ver que la bajada general para su departamento de un 1,65% que la semana pasada presentó la ministra de Economía, Elena Salgado, se refería a la comparación con los presupuestos que finalmente aprobó el Parlamento, y dijo que tiene esperanzas de lograr equilibrar esa bajada logrando al menos otros 90 millones de euros durante el debate parlamentario.

Según el proyecto actual, Ciencia reducirá un 1,5% en gastos de personal por la bajada de los sueldos de los funcionarios y un 7% en dietas, viajes y gastos similares. No será el ministerio el único que se apriete el cinturón, pues los organismos públicos de I+D que dependen de Ciencia, como el CSIC, verán su presupuesto reducido en una media del 6,71%, a lo que deberán hacer frente con la bajada de sueldos y logrando más fondos competitivos de la UE y otros organismos.

En total, y de haberse aplicado lo mismo que en el resto de departamentos, Ciencia habría perdido 592 millones de euros en lugar de 90, según Garmendia.