A XUNTA REDUCE EN DOUS ANOS UN 64% DAS BOLSAS E CONTRATOS PARA INVESTIGADORES E TECNÓLOGOS

matraces

- A recente saída convocatoria do INCITE (Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica) confirma que para o Goberno Autonómico o I+D+i non é prioritario.

- Precarios Galicia pídelle á sociedade galega que apoie futuras mobilizacións en favor da investigación na nosa Comunidade Autónoma.

Os centros de investigación de Galicia dependen en gran medida das bolsas e contratos que a Xunta de Galicia saca a concurso público cada ano, destinados aos investigadores noveis nas primeiras etapas da súa carreira (bolseiros/as de mestrado, contratados/as predoutorais e postdoutorais) e persoal técnico.

Despois de que a Secretaría Xeral de Universidades viñese de suprimir a convocatoria de bolsas para investigadores/as en etapa de mestrado universitario], o venres pasado saíu publicado no DOG a convocatoria de axudas para a contratación de Recursos Humanos do INCITE. Esta convocatoria non fai máis que confirmar que para o Goberno Autonómico o I+D+i está lonxe de ser unha prioridade.

No ano 2007, o Sistema Galego de I+D+i contaba con 644 bolsas ou contratos para investigadores e persoal técnico, dependentes da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Dous anos máis tarde atopámonos con 414 bolsas e/ou contratos menos, o que supón unha importante porcentaxe do número total do persoal investigador na nosa Comunidade Autónoma, concretamente unha redución do 64%.

Como se pode observar na gráfica, o recorte desta nova convocatoria do INCITE non é algo novidoso, pois desgraciadamente xa vén ocorrendo desde a implantación do mesmo no ano 2007. Obsérvase un descenso brusco nalgunhas axudas de ata o 51% (caso das Lucas Labrada, para persoal técnico) ou do 44% (caso das Parga Pondal, contratos destinados a estabilizar a investigadores posdoutorais en centros de investigación de Galicia).

Precarios Galicia non comprende por qué o Goberno Autonómico desatende o incipiente Sistema Galego de I+D+i, e reduce dunha forma tan considerable o número de mozos/as investigadores/as da nosa Comunidade Autónoma. Dende Precarios Galicia pensamos que a Xunta non considera a inversión en I+D+i como unha receita de futuro contra a crise económica. Criticamos duramente a redución drástica de investigadores que supón a nova convocatoria de Recursos Humanos do INCITE, e pedímoslle á sociedade galega que apoie as mobilizacións que se levarán a cabo durante este outono en favor da investigación galega.

A Asociación de investigadores Precarios Galicia traballa desde o ano 2001 pola implantación dunha carreira investigadora digna, ben estruturada e baseada na excelencia científica. Apostamos por un modelo económico sustentado no I+D+i, e defendemos os dereitos sociais e laborais do persoal de investigación e técnico dos centros de investigación galegos. Precarios Galicia pertence á Federación de Jóvenes Investigadores – Precarios.

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2009


Pódese seguir as respostas a esta entrada a través da subscripción RSS 2.0. Podes deixar un comentarios, ou facer un trackback dende o teu propio sitio.

10 comentarios to “A XUNTA REDUCE EN DOUS ANOS UN 64% DAS BOLSAS E CONTRATOS PARA INVESTIGADORES E TECNÓLOGOS”

 1. Morriña de Salustiano. Dí:

  Son un precario máis, cunha figura de I+D, e gostariame facer unha matización que creo que é moi importante, e non queda nada clara con este post.

  A política de recursos humanos en I+D+I mellorou no 2008 respecto do 2007, na miña opinión. Porque aínda que se reduciu drasticamente o número de bolsas, aumentou moito o número de contratos, co que o gasto foi moito maior. O goberno apostou por priorizar a mellora das condicións laborais e evitar botar man das bolsas para centrar o esforzo en facer contratos. De feito, no 2008, aumentaron o número de axudas Lucas Labrada, Isabel Barreto e Ángeles Alvariño, que como todo o mundo sabe teñen condicións dignas a diferenza das infames becas de terceiro ciclo que habia antes.

  En cambio este ano é a debacle, reduciron drasticamente, e onde máis recortaron ademais foi nas universidades e centros públicos de I+D+I. Aos centros privados de I+D+I e ás empresas a penas lles tocaron.

  Pero hai máis, estes expremen todo: nos organismos de I+D+I dependentes da Xunta xa están a preparar baixadas de salario da hostia para os novos contratos temporais que se asinen o ano que ven. Vanse saltar a cláusula que obriga a contratar “nas mesma condicións que outros traballadores da mesma categoria nese centro”, ben inventando múltiples categorias novas, ou directamente pasando desta cláusula.

  Eu o ano pasado botaba pestes do bipartito, por fomentar contratos “temporais” e non sacar postos fixos nos centros tecnolóxicos públicos, e agora vexo o novo panorama e francamente nunca pensei que fose posible volver cara atrás deste xeito.

  Creo que temos unha responsabilidade moi importante de denunciar o desleixo e a involución en I+D (o futuro da nosa xeración e das seguintes) con protestas públicas e tamén con insistencia e dando a brasa alí onde chegamos, incluíndo o noso contorno familiar e de coñecidos.

 2. Estimado/a Morriña de Salustiano,

  Moitas grazas polo teu comentario, pero sen ánimo de ofender nin crear polémicas de ningún tipo, sinto dicirche que te equivocas un pouco no que comentas. Cando elaboramos este comunicado de prensa, estudamos a fondo o número de bolsas e contratos que a Xunta ofreceu nas convocatorias dos anos 2007, 2008 e 2009.

  Desgraciadamente non foi cousa desta última convocatoria, na que si é certo que se reduciron drásticamente as bolsas (concretamente este ano non hai ningunha de nova adxudicación!! E aínda que coma ben dis eran infames, polo menos tiñas unha axuda que este ano non desfrutarán os que inicien a carreira investigadora), senón que tamén ocorreu cos contratos do INCITE no ano 2008 respecto ao 2007 onde o único repunte positivo foi para as María Barbeito (cun aumento de 4 contratos). O resto diminuíron: referenciando as que ti comentas, nas Lucas Labrada houbo 29 contratos menos, nas Ángeles Alvariño 9 menos e nas Isabel Barreto 14 menos. As Parga Pondal (e por completar os datos) tamén tiveron un descenso: 17 contratos menos no 2008 respecto ao 2007.

  Totalmente dacordo contigo en que non podemos tolerar isto que está facendo o actual Goberno da Xunta, máxime cando unha das promesas electorais era aumentar a inversión en I+D+i. Por iso desde Precarios Galicia estamos considerando a posibilidade de acudir ás rúas e por suposto seguir loitando contra estas medidas que se non se frean, levarán a un retroceso que sería inédito e inadmisible por parte non só da comunidade científica, senón que tamén repercutiría no resto da sociedade galega.

  Saúdos,

  Noelia

 3. Morriña de Saluestiano Dí:

  Vista a tua resposta funme documentar un pouco, porque falaba en base á idea que tiña.
  É certo que hai un leve, moi leve descenso (os números que dás son abultadamente erróneos) no número de novas adxudicacións de 2007 a 2008, pero hai que ter moi claro que houbo de 2007 a 2008 realmente unha duplicación do orzamento, xa que as prazas novas súmanse ás do ano anterior. En calquera caso o plan de RRHH do PGIDIT nos anos 2007 e 2008 foi unha novidade (todo, agás as Parga Pondal) e un grande avance. É este ano no que se percibe un abandono moi grave que apunta á rotura do plan.
  Datos das resolucións (hai que ter en conta que o que se convoca é realmente o orzamento e non o número de prazas, que depende de que soliciten os centros -FPs, Lic., Dout.-)

  Datos das resolucións de adxudicación (web D.X. I+D+I):

  Novas prazas 2007 (arranque do plan):
  Lucas Labrada 64 (2.502.000€)
  Isabel Barreto 67 (3.790.400€)
  Maria Barbeito 80 (3.270.400)
  Ángeles Alvariño 58
  Parga Pondal 47

  Novas prazas 2008 (arranque do plan):
  Lucas Labrada 54 (2.172.000€) (10 menos, non 29!)
  Isabel Barreto 67 (3.718.400€) (7 menos, non 14! esobre todo por aumento de figuras de titulados superiores )
  Maria Barbeito 80 (3.311.400) (1 máis, non 4!)
  Ángeles Alvariño 52 (6 menos, non 9)
  Parga Pondal 36 (11 menos non 17)

  Ademais disto co PGIDIT houbo un importante aumento de orzamento adicado a proxectos, que sosten moitos dos contratos de investigadores nas universidades e OPIs. Non deixar isto ben claro, fainos perder o norte e as referencias reais, do que é realmente posible.

  As críticas teñen que ser ordenadas, medidas e xustas. A xestión de Salustiano hoxe, a calquera que teña idea disto, prodúcelle morriña. Era coherente, novidosa e melloraba o anterior dun xeito incontestable. E a moitos dos que investigamos deunos ilusión, unha ilusión que é esencial e hoxe corre serios riscos.

 4. Morriña de Saluestiano Dí:

  Corrixo erro de transcrición:
  ano 2008
  Isabel Barreto 60
  Maria Barbeito 81

 5. Estimado/A Morriña de Saluestiano,

  Os números que empregamos para facer a gráfica están baseados nas prazas dispoñibles na convocatoria. Non na resolución final, dado que é única forma que temos polo momento de comparar coa convocatoria de Recursos Humanos do 2009 da Xunta. Os dogas empregados para o caso exclusivo do Incite (sen ter en conta as agora extintas bolsas de terceiro ciclo) foron estes:

  http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/f9b30e9451e08e2ac125763b00518b3f/$FILE/18900D004P012.PDF

  http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/2504f5950ff4089ec12574a3004fddfe/$FILE/15600D003P006.PDF

  http://www.xunta.es/dog/Dog2007.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/0e40aa6316f7eb3fc125733600520476/$FILE/15700D003P007.PDF

  Empregando os teus propios datos: totales 316 no 2007 a 283 no 2008.

  Esto simplemente para aclarar o tema dos datos.

  Por outra banda, si, tes toda a razón, o que se fixo entre os anos 2006 a 2008 en I+D+i en Galicia foi increible. Sempre o intento deixar claro cando me entrevista algún periodista, nos queremos que o Incite continue, ten os seus fallos (como o problema que esta a xurdir agora cos Parga Pondales na Universidade de Vigo ou da Coruña), pero é un dos mellores plans de I+D+i que existen a nivel estatal. Compañeiros/as investigadores teñen envexa de nos cando lles explico o estructurado que está a carreira investigadora aquí en Galicia, en comparación co que pode ser Castilla y León por exempro.

  A idea do comunicado é dar entender a clase política que parece que vamos en mal camiño, onde a excusa da crise non nos é válida. Dende o noso punto de vista a crise é o principal motivo de por que este programa debería recibir máis diñeiro, especialmente neste ano 2009.

  Espero que este comentario axude a aclarar as nosas intencións co comunicado, e pido disculpas se te parece que estamos intentando enganar a alguen.

 6. Morriña de Salustiano Dí:

  Non me tes que pedir desculpas en nada, só faltaria. Que quede claro que valoro moito o voso traballo, e nin penso por un momento que queirades enganar a ninguén. Case mellor vos pido desculpas eu por vos dar a lata.
  Simplemente quixen puntualizar coa miña opinión algo que me parece importante: que temos algo real ao que agarrarnos, que é o plan actual, e que está en serio perigo.
  Creo que pode ser efectivo nas reivindicacións, usalo como punto de referencia, e denunciar calquera involución, sinalando aos responsables.
  Este ano, só levan uns meses no goberno, e xa están a pasar cousas preocupantes na I+D, quedan na rúa varios Parga Pondal. E ao final os orzamentos son unha cuestión puramente política. Desde logo que os anteriores o puideron ter feito mellor en moitas cousas. Pero agora están estes, e se o fan moito peor, creo que o hai que dicir moi claro, porque a cobertura mediática que vos dan é menos que escasa e non hai medición máis clara que a que se basea en algo coñecido.
  En calquera caso, todos o meus ánimos e apoio ao voso traballo.

 7. j.castro perez Dí:

  Agora mais que nunca hay que apostar polo I+D!!!

 8. [...] nin seguridade de prórrogas (e de cinco anos pasa a ser de soamente tres). Xa o ano pasado denunciábamos que o goberno do PP reducira en máis da metade o número de prazas para investigadores noveis e [...]

 9. [...] nin seguridade de prórrogas (e de cinco anos pasa a ser de soamente tres). Xa o ano pasado denunciábamos que o goberno do PP reducira en máis da metade o número de prazas para investigadores noveis e [...]

Deixe unha resposta